ראש השנה

Rosh Hashanah

To sign up for dinner - להרשמה לארוחת חג

יום כיפור

Yom Kippur

To book a room at the Hotel - לסגור חדרים ליום כיפור במלון